Op deze pagina vind u een overzicht van onze partners. Dit zijn bedrijven en organisaties waar wij mee samen werken of die ons steunen.

Ons doel is om Jong Nederland voor iedereen toegankelijk te maken. Een van de dingen die we daarvoor doen is onze contributie zo laag mogelijk houden. Dit kan alleen door de hulp van onze sponsors.

Heeft u ook interesse om te sponsor te worden neem dan contact op met info@jongnederlandzeilberg.nl


Agrarisch Zeilberg

Hallo allemaal,

Logo Compact_Agrarisch Zeilberg_Zw.png

Wij zijn werkgroep Agrarisch Zeilberg.

Onze werkgroep bestaat uit vele ondernemers en sponsorleden afkomstig uit de agrarische sector.

Wij vinden het belangrijk om te investeren in een goede verhouding tussen boeren en burgers.

Bekijk onze facebook pagina en website m.b.t welke activiteiten en verenigingen wij jaarlijks allemaal ondersteunen.

Hopelijk kan Jong Nederland met onze bijdrage leuke activiteiten organiseren voor onze kinderen in de Zeilberg en omstreken.

 

Leer onze sponsors kennen: Agrarisch Zeilberg

Om iets meer over Agrarisch Zeilberg te weten te komen vragen we Mevrouw van Gog.

Zij legt ons uit dat het een werkgroep is van ondernemers uit zoveel mogelijk agrarische sectoren, dit zijn de agrariers zelf maar ook de bedrijven die een relatie hebben met de sector.

Als doel heeft deze werkgroep om sociaal en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit willen ze bereiken door het ondersteunen van lokale initiatieven en het sponseren van activiteiten.

Hoe past Jong Nederland Zeilberg voor jullie binnen dit doel?

De jeugd is de toekomst en we zien dat ze bij jullie de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen en te ontspannen, maar ook om zich te ontwikkelen. Daarom willen wij jullie graag steunen zodat jullie nog vele leuke activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren.

Als laatste vragen we naar de toekomstplannen van de werkgroep:

We willen doorgaan met onze maatschappelijke betrokkenheid en meerdere lokale activiteiten en verenigingen blijven ondersteunen.

PARTNERSHIP – HET TEJO-HUISJongeren hulp: GRATIS & anoniem | TEJO huizen Nederland

Als sportvereniging vinden wij een veilig sportklimaat erg belangrijk. Wij willen hierbij graag onze jeugdleden ondersteunen in hun weg naar volwassenheid. Daarom zijn wij een partnership aangegaan met TEJO Deurne.

Wat is TEJO?

TEJO is een inloophuis voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar waar ze gratis, anoniem, laagdrempelig, zonder verwijzing hun hulpvraag kunnen stellen. Dit doen zij met 40 vrijwilligers waaronder 12 professionals die een luisterend oor bieden aan jongeren. Er wordt preventief gewerkt met als doel jongeren weer in hun kracht te zetten, grotere problemen te voorkomen, mogelijk hoeven jongeren dan geen beroep te doen op de reguliere hulpverlening.

“Jongeren kunnen vrijblijvend binnenlopen bij TEJO voor een gesprek met een professional. Een afspraak maken en eventueel iemand meenemen als ze dit prettig vinden. Er zijn geen wachtlijsten, jongeren worden direct geholpen. Onze professionals zijn HBO+ en universitair geschoolde vakmensen die met hun jarenlange ervaring een luisterend oor bieden aan de jongeren. We zijn geen therapiecentrum maar proberen preventief verdere hulp te voorkomen. Hierdoor kan misschien een lang traject bespaard blijven. Als we zien dat er meer nodig is zullen we samen met de jongeren zorgen voor een doorverwijzing en indien nodig de jongeren blijven zien als er sprake is van een wachtlijst.

Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken is het belangrijk dat we het netwerk rondom de jongeren laten weten wie we zijn en wat we kunnen betekenen. Ook bij verenigingen lopen trainers, ouders, coaches etc rond die een belangrijke rol spelen voor de jongeren, vertelt een medewerker van TEJO Deurne”.

Het TEJO Partnership

TEJO ondersteunt trainers en coaches bij de signalering van problemen of een hulpvraag. Als we allemaal staan voor de mentale gezondheid van de jongeren dan kunnen jongeren plezier beleven in bewegen of andere activiteiten.

TEJO Deurne organiseert partnerships met sportverenigingen om ervoor te zorgen dat er een gezond en veilig sportklimaat is. Bij onze vereniging ziet dat er als volgt uit:

  • Alle begeleiders en trainers worden ingelicht over het partnership
  • Er worden flyers van het TEJO-huis uitgedeeld op de club
  • Er wordt meer bekendheid gecreëerd over het TEJO-huis
  • Samen geven we jongeren een veilige plek om te sporten en hun vragen kwijt te kunnen.

Wij zijn erg trots op het bereiken van het partnership. Zo willen we nóg een extra stap zetten in het creëren van een Veilig Sportklimaat op de club en daarbuiten!

Wij willen u ook wijzen op onze vertrouwenspersonen