Nieuws

Nieuws
 • 07 mei, 2024
  Uitslag Vrijemarkt 2024
 • 28 april, 2024
 • 08 mei, 2023
  De uitslag van de loterij: 1. 1108 2. 2110 3. 1043 4. 2110 5. 0639 6. 1419 7. 2328 8. 2202 9. 1504 10. 1205 Voor het ophalen van de prijzen kan een mail gestuurd worden naar info@jongnederlandzeilberg.nl
 • 09 augustus, 2022
  Foto's van kamp staan online!
 • 08 mei, 2022
  De uitslag van onze loterij: 1. 1088 2. 645 3. 477 4. 1562 5. 167 6. 823 7. 1082 8. 615 9. 395 10. 1713 Heeft u prijs dan kunt u contact opnemen via info@jongnederlandzeilberg.nl

Over Jong Nederland Zeilberg

Algemene informatie Jong Nederland Zeilberg
Jong Nederland Zeilberg is opgericht in 1947. Onze stichting houdt zich al bijna 75 jaar bezig met het vermaken van de jeugd. Dit doen we met veel plezier. Op dit moment zijn er vier groepen die elke week groep draaien met een afwisselend programma. 

Wat is het doel van Jong Nederland Zeilberg?

De stichting stelt zich tot doel kinderen voor hun ontspanning en ontplooiing, gevarieerde mogelijkheden te bieden tot spelen en sporten, culturele en sociale ontwikkeling. Onze doelgroep zijn jongens en meisjes van vier tot en met achttien jaar. Dit wordt gerealiseerd in groepsverband met behulp van daartoe opgeleide leiding die samenwerken in landelijk en regionaal verband.

De groepen 
Jong Nederland Zeilberg heeft vier groepen in verschillende leeftijdscategorieën.

Meer informatie over de groepen is te vinden op de pagina groepen


Jong Nederland landelijk

Jong Nederland Zeilberg is aangesloten bij het landelijke Jong Nederland. Het hele land is onderverdeeld in Districten. Deze districten zijn weer onderverdeeld in afdelingen. Een van deze afdelingen is: Jong Nederland Zeilberg. Jong Nederland Zeilberg is aangesloten bij District De Peel. Dit bestaat uit andere afdelingen uit omringende gemeentes.


Wilt u meer info over Jong Nederland landelijk? 
Surf dan naar: www.jongnederland.nl    

De vier speltakken van Jong Nederland:

Jong Nederland kent vier speltakken. Dit zijn de basis pijlers van onze programma's.

 • Creativiteit:         
  • Knutselen                 
  • Dans
  • Theater
  • etc.
 •  Buitenleven:
  • Tochten
  • Pionieren
  • Buitenspelen
  • etc. 
 • Koken en Bakken
  • Primief koken
  • Creatief bakken
  • ect.
 • Sport en Spel:
  • Balspelen
  • Kringspelen
  • Gezelschapsspelen
  • etc.

Waar de programma's gebaseerd zijn op onze speltakken, worden daarbuiten ook nog andere activiteiten georganiseerd. 

 • Excursies:                   
  • Brandweer/Politie
  • Speeltuin                         
  • Musea
  • Boerderij
  • ect.                           
 • Gezamenlijke activiteiten:
  • Kamp
  • Vrije markt
  • Kerstknutselmarkt
  • Halloween
  • etc.
Coffee

Geschiedenis

Het ontstaan:
Jong Nederland Zeilberg is ontstaan onder de naam 'R.K. Jongensgilde' op initiatief van kapelaan Der Kinderen. Zes leiders volgden een leiderscursus en startten november 1947 met 2 groepen van ongeveer 25 jongens in de leeftijd van 10/16.
Als groepslokaal had men de beschikking gekregen over de zolder van de kleuterschool. Deze werd echter na ruim 1,5 jaar door brand verwoest. Men verhuisde toen naar het patronaat(gemeenschapshuis), maar na een tijd moesten ze hier weer vertrekken vanwege de te drukke bezetting van dit gebouw in de winterperiode. 

De bouw van de Blokhut:
Toen vertrok men naar 'de Veghel'. Na hier ongeveer een half jaar in de openlucht te hebben gewerkt met de jeugd, startte men met de bouw van een houten gebouw naast de 'Clarinet' wat als naam 'de Blokhut' meekreeg.
In augustus 1950 kwam dit bouwwerk gereed en werd de feestelijke inzegening door de pastoor verricht onder het toeziend oog van de burgemeester en vele belangstellende dorpsgenoten. Inmiddels was de club uitgegroeid tot ongeveer 90 leden in de leeftijd van 9 tot 17 jaar. 

Op kamp:
Het eerste kamp werd in 1952 gehouden en de kampeerders gingen te voet naar Helenaveen waar men voor f 2,50 kampgeld, 3 dagen verbleef op de Juliana-hoeve. Vanaf dat jaar is het zomerkamp uitgegroeid tot wat het nu nog is: 'Het jaarlijks hoogtepunt'. Pas enkele jaren later werden de eerste tenten aangeschaft en vanaf dat moment is het altijd een tentenkamp geweest en gebleven.

Sint Maarten:
Het St. maartenfeest is lang georganiseerd als de herfstactiviteit. Omdat St. Maarten de patroon was voor het Jongensgilde werd dan op zijn feestdag een apart programma in elkaar gezet met 's avonds het grote St. Maartensvuur op de Veghel. Tegenwoordig heeft dit feest plaats gemaakt voor het meer populaire Halloween.

Oudermiddag / avond:
Op de diverse ouderavonden die werden gehouden zorgde 'de Gilde Band', die door A v.d Kruijs was opgericht, voor de vrolijke noot. Op deze avonden kwamen altijd veel ouders en andere belangstellenden genieten van wat de kinderen op de planken uitvoerden. In de jaren hierna werd ieder jaar de Oudermiddag georganiseerd. Alle kinderen traden dan op in 'Den Draai' voor ouders en bekenden. Tegenwoording wordt er jaarlijks een Ouderdag georganiseerd, waarbij de ouders samen met de kinderen diverse activiteiten doen.

1960-1969
In 1960 vond er een wisseling plaats van Gildeleider. De heer M v.d. Kruijs droeg na 13 jaar zijn functie over aan de heer P. Maas. Ook werden nu de eerste leidsters geïnstalleerd. Zij gingen de zorg dragen voor de begeleiding van de kleinste groep: 'de Rakkers'. De leeftijdsgrens werd toen verlaagd tot 7 jaar en men kwam in dat jaar tot een record aantal leden van ongeveer 15 jongens. 
De oudste groep, 'de Valkenjagers', behaalde in 1964 het reservekampioenschap van Nederland. Voor dit kampioenschap moesten diverse proeven worden afgelegd, waaraan door alle Gilden in Nederland werd deelgenomen.

Door de uitbreiding van zwembad 'de Clarinet' en het verouderen van 'de Blokhut' ondernam de leiding samen met het oudercomité diverse pogingen tot de bouw van een nieuwe blokhut. Pogingen hiertoe werden ondernomen op 'de Veghel', op 'de Merlenberg' en op de hoek 'Mariastraat-Irenestraat', maar telkens stuitte men op diverse moeilijkheden. Een goed lopende financiële actie in de vorm van een toto werd toen begonnen om de bouw te kunnen bekostigen. Zo startte men in 1968 met de restauratie van de binnenkant van 'de Blokhut'.

Er werd gratis hulp verleend door diverse bouwvakkers. Rondom werden binnenmuren geplaatst en er kwam een verlaagd plafond in. Er werd gezorgd voor een degelijk toilet en wasgelegenheid. Voor de verwarming werd een grote oliekachel geschonken, zodat we vanaf toen weer in een voor die tijd redelijke behuizing kwamen te zitten.

Tot deze tijd (1969) had men altijd met een eenpersoons bestuur gewerkt. Nu werd er een bestuur gekozen met als voorzitter P. Maas, secretaris L. Honings, penningmeester F. Kuypers en als leden P. van Oosterhout en M. Verberne.

1970-1979                                                            Home
Na een periode van teruggang van ledental ondervonden we in 1970 een dieptepunt. Er waren nog 2 groepen overgebleven, mede door het uitblijven van jonge leden, dit door gebrek aan leidsters. Vanaf dit jaar werd ook het eerste gezamenlijke kamp voor de hele Zeilbergse jeugd gehouden. Begin 1971 nam P. Maas afscheid als voorzitter wegens te drukke werkzaamheden. Tijdens deze vergadering werden tevens enkele nieuwe leidsters voorgesteld. Vanaf die tijd ging men onder de bezielde leiding van J. Manders als nieuwe voorzitter, beginnen aan een frisse aanpak met een nieuwe opbouw.

Deze nieuwe opbouw wierp al snel de eerste vruchten af. In het zomerseizoen van 1971 evenaarden 'de Pioniers' de prestatie van 'de Valkenjagers' door tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in 1971 beslag te leggen op het reservekampioenschap. Dezelfde groep wist in september 1971 nogmaals tot een ongekende prestatie te komen door met een sportteam Nederlands kampioen te worden.

25 jaar Jong Nederland Zeilberg
Een heel bijzondere maand brak aan in november 1972. Jong Nederland Zeilberg bestond 25 jaar. Dit heuglijke feit werd op uitbundige wijze gevierd. Gedurende de hele maand waren er diverse activiteiten gepland voor de verschillende groepen. Toentertijd waren er drie groepen; 'de Pioniers', 'de Middengroep' en 'de Rakkers'. Begin 1973 trad J. Manders terug als voorzitter en ging die functie over naar M. Bukkems. Deze schoof die functie na ongeveer 1,5 jaar weer door naar P. Munsters.

Het ledenaantal groeide weer langzaam en van 3 groepen groeiden we door naar 5 groepen. In 1975 kwamen er voor het eerst meisjes in groepsverband bij onze vereniging. Het toen in Zeilberg bekende 'Katholiek Meisjes Gilde' was gestopt. Zo ontstond onder de vlag van Jong Nederland in Zeilberg de eerste meisjesgroep. Deze eerste groep meisjes had het erg naar hun zin bij onze club. Door het groeiend aantal leden kwam er in oktober 1975 een tweede meisjesgroep bij.

Eind 1975 legde P. Munsters zijn functie van voorzitter neer. De nieuwe voorzitter werd L. Honings. Na het zomerkamp in Oirschot, wat erg geslaagd was, kregen we toch stilaan wat terugslag. Er waren wat leden die stopten en er waren leidsters die eind 1976 het bijltje erbij neerlegden. 

Van vereniging naar stichting
Het jaar 1977 was het jaar waarin de plannen werden gesmeed om over te gaan tot een gehele renovatie van de Blokhut en de omgeving. Na de nodige verwikkelingen werd in november 1977 de bouwvergunning verstrekt. Eveneens werd in die tijd onze vereniging omgezet naar een stichting. Begin 1978 werd een aanvang gemaakt met de verbouwing. De eerste schop ging de grond in, maar helaas verliep het door allerhande tegenslagen niet snel. 

1980-1989
In november 1982 was het dan toch eindelijk zover; ons gerenoveerde clubgebouw 'de Blokhut' kon officieel heropend worden. En op de 21ste november mochten wij dan ook van ontzettend veel mensen de gelukwensen in ontvangst nemen. Ook ons clubgebeuren leefde volledig op door deze verbouwing.

Het buitenterrein van de blokhut kwam er ook steeds netter uit te zien. Behalve het speelterreintje naast de blokhut, werd achter de blokhut een sportveldje gecreëerd. Aan de voorkant werd een keurige stoep gelegd. Al met al beschikken we vanaf toen ook over een goede accommodatie. Om dit alles en vooral ook de groepsactiviteiten financieel gezond te houden werden er in het verleden diverse soorten acties op touw gezet. 

Zo ontstond er in 1985 het idee om op ons terrein een 'Vrije Markt' te organiseren. Een activiteit die inmiddels in de wijde omgeving bekend is en waar elk jaar steeds meer mensen op af komen. Vanaf het 40 jarig (1987) bestaan werd de interesse van de oudste leden minder en dit resulteerde in het opheffen van diverse oudere leeftijdsgroepen. Zo waren er tot die tijd nog aparte jongens- en meidengroepen van 15-18 jaar en van 19-22 jaar. De interesse van leiding om oudere groepen onder hun hoede te nemen nam ook af tot ze uiteindelijk ophielden te bestaan. 

In financieel opzicht ging het echter goed en zodoende kon er veel nieuw spelmateriaal, tenten, e.d. worden aangekocht, zodat de programma's goed verzorgd konden worden. 

1990-1999                                                                Home
Na een magere periode eind jaren tachtig is er het vanaf begin jaren '90 weer sprake van een opleving. Dit had te maken met de verlaging van de leeftijdsgrens van 7 naar 4 jaar. Er werd een nieuwe groep opgericht: 'de Dauwtrappertjes'.
Dit werden met hun 4 t/m 6 jaar de jongste leden. Zij draaien elke week op zaterdagochtend groep in de blokhut en gaan elk jaar enkele dagen mee op kamp! Er is dus de laatste jaren een duidelijke verschuiving te zien van een vereniging met veel oudere leden naar een club zoals het 50 jaar geleden was: een echte jeugdvereniging.

50 jaar Jong Nederland Zeilberg 1997
In november 1997 was het 50 jaar geleden dat onze stichting werd opgericht. Dit is uitvoerig gevierd. De leiding ging op Leidingweekend. Ook de Pioniers ging als groep mee naar de Veluwe.
Was het vroeger nog zo dat de leiding van week tot week bekeek wat men met de groep ging doen, de laatste jaren maakt de leiding een programma in voren voor een half jaar. Verder zijn het jaarlijkse gezamenlijke uitstapje, waar alle leden, van de allerkleinsten tot de allergrootsten mee naar toe gaan, en de jaarlijkse kerstviering inmiddels echte tradities geworden.

Ook op het gebied van de leden en leiding is er het een en ander veranderd. Was het vroeger vaak zo dat de leiding relatief oud was, tegenwoordig hebben we een vrij jonge, maar zeer enthousiaste staf, van ongeveer 18 - 30 jaar. Ook is het aantal leiders en leidsters gelukkig flink toegenomen. Groepen van 25 kinderen hebben nu 5-6 personen leiding, terwijl het enkele jaren geleden nog wel eens zo was, dat daar slechts 2 mensen leiding waren. Een hele vooruitgang dus!

Landelijk is er ook het een en ander in de structuur van Jong Nederland veranderd. Zo is er sinds jaren een nauwere samenwerking met Scouting Nederland, vooral landelijk gezien. Jong Nederland en Scouting werken veel samen op allerlei gebied. 

2000-heden
Vanaf 2001 is de stichting ook voorzien van een website. Op de URL www.jnzeilberg.nl zijn we al enkele jaren te vinden.

In 2004 werd ons buitenterrein uitgebreid. De gemeente stelde toen tijdens de herinrichting van 'de Clarinet' wat grond ter beschikking. Het geheel werd omheind door een beukenhaag. Hier binnenin werden allerlei bomen geplant. Het nieuwe terrein werd geopend door wijlen wethouder Wim Berkers.

In januari 2005 bestond de groep 'de Pioniers' 40 jaar. Dit is gevierd en er werden daar ook jubilarissen gehuldigd.

In 2006 werd na 30 jaar afscheid genomen van Leo Honings als voorzitter. Lowie Claessens werd gekozen tot nieuwe voorzitter van onze club. Leo Honings is daarna nog bestuurslid geweest tot begin 2008.

60 jaar Jong Nederland Zeilberg 2007

In november 2007 bestond Jong Nederland Zeilberg 60 jaar. Dit is gevierd middels een aantal leuke activiteiten voor alle groepen en een uitstapje voor alle leiding en Pioniers. 

In 2007 is ook weer gewerkt aan het verder verfraaien van het buitenterrein. Vanaf de voorkant van de Blokhut is langs de gehele linkerkant van het terrein tot en met de achterkant van het terrein een hekwerk geplaatst. Ook is de boog met de naam van Jong Nederland Zeilberg teruggeplaatst en is er een poort geplaatst.

Tussen 2010 en 2019  is de gehele keuken met opslagruimte vernieuwd. Ook de douche, toiletten en hal zijn gerenoveerd en buiten is een heuse waterpomp in bedrijf gesteld.

Vanaf 2020 is begonnen met het plan om alle eigendommen weer op ons eigen terrein op te slaan. In de eerste fase is hiervoor de hal aangepast om ruimte te creeëren voor tentenopslag. Vervolgens is ons gehele dak vernieuwd en geisoleerd. In de komende jaren is de wens een externe opslag te bouwen op het terrein voor alle materialen die nu nog extern zijn opgeslagen.


Vrijwilligers

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers, zonder hun zouden we niet kunnen bestaan. Wat doet een vrijwilliger?

De meeste van onze vrijwilligers zijn leiding op de groepen. Ze begeleiden de kinderen op wekelijkse basis en bedenken de activiteiten.
Nieuwe leiding worden door ervaren leiding begeleid en de vereniging biedt speciale trainingen aan. We eisen van al onze leiding een VOG. Dit alles om te kunnen zorgen dat de kinderen een leuke en veilige speelomgeving hebben. 
Naast de leiding op de groepen hebben we ook vrijwilligers achter de schermen, zoals het bestuur, activiteiten commissies, onderhoud etc.
We bedanken onze vrijwilligers uiteraard voor al hun harde werken en vinden gezelligheid erg belangrijk. Naast onze gezellige stafavonden organiseren we jaarlijks een leidingfeest of weekendje en op kamp zijn er activiteiten speciaal voor de leiding. Ook krijg je als leiding toegang tot de leidingactiviteiten van het landelijk Jong Nederland, zoals het Zwerfweekend en het Jong Nederland Festival, Kaderschouw.

Lijkt het jouw leuk om ook te helpen en deel uit te maken van ons enthousiast team? Neem dan contact op! Stuur ons een mailtje info@jongnederlandzeilberg.nl en krijg een klein cadeautje! WhatsApp Image 2021-08-05 at 22.39.06.jpeg


Bestuur

Ons huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Beheerder:

Bestuurslid:

Bestuurslid:

Anita Janssen (06-27408754 niet bellen voor verhuur, dan graag het contactformulier invullen)

Wilbert van Grinsven

Daniël Pijnenborg

Lisanne van Rooij

Kim Derks

Linda Lemmen

 


Contact

Vereist
Vereist
Vereist
Captcha Code

clubgebouw de Blokhut & postadres:

Hanenbergweg 3
5753 RC
Deurne